Evenementen duurzamer

Op vrijdag 22 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goedgekeurd die
overheden (lokale besturen, Vlaamse overheidsinstellingen en Vlaamse agentschappen) vanaf volgend jaar verplicht om voor hun eigen werking en op evenementen duurzaam cateringmateriaal te gebruiken. De focus komt te liggen op herbruikbare materialen.

Er zijn voldoende studies die bewijzen dat dergelijke materialen een kleinere milieu-impact hebben.

Groen-Hart voor Beerse heeft op de gemeenteraad gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen
zodat onze gemeente aan het VLAREMA decreet met betrekking tot afvalpreventie zou voldoen.

Niet alleen de eigen gemeentelijke dienst, maar ook de evenementen die de gemeente organiseert vallen
onder deze bepalingen.
We hebben dan ook voorgesteld om organisatoren van evenementen in Beerse en Vimmeren te verplichten herbruikbare bekers te gebruiken. Dat is een mooie stap in de goede richting!
De Vlaamse overheid voorziet hiervoor de nodige subsidies.

Meer info
www.ovam.be/degroenevent