De mensen van

Groen Beerse

Desiree De Lange

Voorzitter Groen Beerse

Hilde Ottevaere

Apotheker, 43 jaar

Joos de Meyer

Gemeenteraadslid

Luc guns

Gepensioneerd, 66 jaar

Jef Sneyders

Begrafenisondernemer, 60 jaar

Lief Swaans

Penningmeester Groen Beerse