Hart voor Beerse

 

Burgerparticipatie

is ‘een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid’. 

(Bron: Burgerparticipatie in de lokale politiek, Britt Peeters, prodemos.nl)