Hart voor Beerse

hart voor beerse

Burgerparticipatie

is ‘een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid’. 

(Bron: Burgerparticipatie in de lokale politiek, Britt Peeters, prodemos.nl)