… voor onze jeugd!

Verdient de jeugd wat meer aandacht?

Kinderen zijn belangrijk! Zij zijn de toekomst en de beleidsmakers van morgen. Zij verdienen dan ook bijzondere aandacht.

Kinderen, en jeugd in het algemeen, hebben nood aan voldoende ontspanningsplekken.
Inspanningen om deze groepen te bereiken, dienen verhoogd te worden.

Groen-Hart voor Beerse wil investeren in brugfiguren om de kloof tussen volwassenen en jongeren te verkleinen.