Extra agendapunt gemeenteraad 30 april - Nieuw gemeentehuis

21 April 2015

Extra agendapunt gemeenteraad 30 april   Het voorlopig stopzetten van al de activiteiten die momenteel deel uitmaken van de studie(s) rond het bouwen  van een nieuw administratief centrum (NAC) ook nieuw dienstencentrum (NDC) genoemd tot dat de uitslag van het referendum gekend is.

 

De gemeenteraad

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

Het gemeentebestuur  heeft zowel in collegebesluiten als in de neergelegde begroting kenbaar gemaakt dat voorstander te zijn voor het bouwen van een nieuw administratief centrum (NAC) ook nieuw dienstencentrum (NDC) genoemd.

 

Feiten en context

CDE-Vlim.be heeft samen met Groen onder een gedeelte van de inwoners van Beerse, meer dan 3000 handtekeningen verzameld  op een vraag voor een volksraadpleging waarin de vraag wordt gesteld: "Vind je het als inwoner van Beerse verantwoord dat er een nieuw administratief centrum gebouwd wordt? Ja of Nee". Hierdoor moet het gemeentebestuur een volksraadpleging organiseren.

 

Het gemeentebestuur legt telkens weer de nadruk op het feit dat de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente steeds in overweging genomen moeten worden.

 

Besluit

 

Artikel 1

Vraagt aan het gemeentebestuur zo snel mogelijk een referendum te organiseren waarbij de inwoners zich kunnen uitspreken over de vraag: "Vind je het als inwoner van Beerse verantwoord dat er een nieuw administratief centrum gebouwd wordt? Ja of Nee".

 

Artikel 2

Gezien de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente vraagt CDE-Vlim.be en Groen het stopzetten van al de activiteiten die momenteel deel uitmaken van de studie(s) rond het bouwen  van een nieuw administratief centrum (NAC) ook nieuw dienstencentrum (NDC) genoemd tot dat de uitslag van het referendum gekend is.