Groen - Hart voor Beerse zorgt voor doorbraak in dossier rond gemeentehuis

27 Januari 2022

Groen - Hart voor Beerse zorgt voor doorbraak in dossier rond gemeentehuis

In het dossier rond het dienstverleningscentrum heeft Groen-Hart voor Beerse er telkens voor gepleit om het bestaande gemeentehuis te verbouwen, in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. Na heel wat gesprekken blijkt de meerderheid nu bereid in ons verhaal te willen meegaan, maar wel onder de onlosmakelijke verbonden voorwaarde dat de bibliotheek eerst kan verhuizen naar Kerkplein 7. Groen-Hart voor Beerse heeft daarom beslist om zijn eerdere bezwaren in dit dossier, die telkens hebben geleid tot de intrekking ervan, te laten vallen, mits naleving van volgende voorwaarden: het betreft slechts een tijdelijke stap (maximaal 6 jaar) de financiële impact beperkt blijft er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van een definitieve invulling op de site Bisschopslaan 56. Deze garanties werden ons ook gegeven door de huidige meerderheid. Ondertussen is een werkgroep opgestart om de haalbaarheid van de site Bisschopslaan 56 te onderzoeken. Wij willen dan ook in een constructieve sfeer verder werken aan dit project.