DEMOCRATIE DIE ZO MET DE VOETEN WORDT GETREDEN: PURE SCHANDE!

02 Mei 2016

Na 2 overlegmomenten is het duidelijk dat Groen niet wil dat er een nieuwbouw komt in het park. Op 17 januari hebben we hiervoor de steun gekregen van de inwoners van Beerse: 75% "Nee-stemmers". Geen nieuw administratief centrum! Wij  verzoeken het bestuur om de uitslag van het referendum te respecteren! Maar meerderheid blijft doof voor de stem van Beersenaar. "Nieuw DienstverleningsCentrum (NDC) komt in Park Tempelhof - bestuur plant burgerparticipatietraject" staat er te lezen op de site van Beerse. Stemmen gaan de vuilbak in, zij doen hun zin! Pure schande! Burgerparticipatie? Die komt enkele jaren te laat! En wat valt er te participeren, de beslissing is al gevallen. Personeel van het gemeentehuis? Zij worden al meer dan 3 jaar aan het lijntje gehouden. De renovatieplannen waren afgewerkt, dit bestuur heeft vertikt ze uit te voeren. Wij blijven strijden voor ons Groen centrum! Wij blijven achter de renovatieplannen staan!