BEZWAARSCHRIFT NDC BEERSE

27 Maart 2018

BEZWAARSCHRIFT NDC BEERSE

Het is zover! De gemeente heeft het openbaar onderzoek rond de inplanting van het Tempelhof geopend. Er is tijd om tot 12 april bezwaarschriften in te dienen en het is belangrijk dat we dat doen! Stuur daarom deze info zoveel mogelijk door naar Beersenaren waarvan je weet dat ze sympathie hebben voor onze strijd. De strijd is niet verloren, maar begint juridisch nu pas.

HOE?

Een bezwaarschrift kan individueel ingediend worden per brief naar

'HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE BEERSE', adres Bisschopslaan 56, 2340 Beerse, ofwel digitaal via het omgevingsloket(www.omgevingsloketvlaanderen.be) met dossiernummer 2018007345.

U kan uw bezwaarschrift ook collectief bezorgen aan vzw Hart voor het Park, ter attentie van Peter de Veen Pastoriestraat 9, bus5 2340 Beerse.

Wij zorgen er dan voor dat dit terecht komt bij het college van schepenen en burgemeester. De uiterste datum van indienen is 12 april 2018. Dus graag voor 4 april bussen bij voorzitter Peter de Veen. We vragen daarom dit zo snel mogelijk te doen. Sla het bezwaarschrift op en pas het aan naar uw eigen inzichten.Onze advocaat kan zijn eventuele beroep stofferen met de argumenten uit de bezwaarschriften. Daarom is het belangrijk om het bezwaar in te dienen. Het is nog niet te laat!

PRAKTISCH

Er zijn 2 bezwaarschriften die je kan openen

Eén welke reeds ingevuld is met wat VZW Hart voor het Park als belangrijkste problemen ziet bij een eventuele inplanting van het NDC in hartje Beerse. Het is een opeenvolging van korte kernachtige feiten. Klik op volgende link om het bezwaarschrift te downloaden: bezwaarschrift_ndc_beerse.pdf 

Het tweede formulier is een blanco formulier, waarbij de hoofding reeds correct werd ingevuld. Dit bezwaarschrift kan je dan helemaal zelf schrijven.

Een blanco bezwaarschrift vind je hier: bezwaarschrift_blanco_ndc_beerse.pdf