Actie Stem NEE

11 Januari 2016

Actie Stem NEE

afspraak 9 uur aan het gemeentehuis. Maandagochtend: Werner en Joos gaan via de trap het dak op om onze spandoek "STEM NEE" uit te rollen.

Winona, Lief en Staf ontvangen de pers: kranten, Rtv en Radio2.

De wind maakt het onze dakbezetters wat moeilijk, het spandoek wordt verticaal gehangen. 

Ondertussen hebben ze binnen argwaan gekregen. De burgemeester maakt er ons attent op dat we 

geen toestemming hebben en dat het spandoek moet verdwijnen. Volgzaam verlaten we deze mooie 

locatie en gaan met de pers richting Tempelhof. Na een interview voor Rtv, hangen we hier onze 

spandoek.

De "2 minuten glorie" volgens onze tegenstander blijft nog even nazinderen. 

We rekenen zondag op de vele NEE stemmers!