… voor onze senioren!

Denken wij genoeg aan onze senioren?

Ouderen vormen een belangrijke groep binnen de samenleving. Beerse wil een gemeente zijn waar ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. Senioren geven advies in domeinen die hen aangaan. 

Groen-Hart voor Beerse wil een luisterend oor bieden aan onze senioren die beter dan wie ook weten wat wonen in Beerse op onze oude dag nòg eenvoudiger en prettiger kan maken.