… voor betere ondersteuning armoedebeleid!

Vind jij dat elke inwoner recht heeft op een menswaardig bestaan?

Niet elke inwoner heeft de financiële mogelijkheden om te voorzien in zijn of haar basisbehoeften. Het OCMW en De Schakel zijn belangrijke partners om dit beleid concreet vorm te geven.

Groen-Hart voor Beerse voorziet een vaste locatie zodat De Schakel het armoedebeleid kan blijven ondersteunen.