… voor burgerparticipatie!

Wil jij betrokken worden bij het beleid van onze gemeente?


Inwoners en verenigingen hebben recht op meer inspraak en dialoog.
Het aankaarten van problemen en het geven van mogelijke oplossingen komen van jou.


Groen-Hart v Beerse wil zich inspannen om meer rekening te houden met jouw stem.